CatalogueTwo-bedroom apartment, Pecherskiy district, st. Gorodetskogo 9 $ 2000

Adress: st. Gorodetskogo, house 9
rooms: 3
bedrooms: 2
w.c.: 2
floor: 6
S: 83м2
District: Pechersky
ID: 3585

One-room apartment, Pecherskiy district, st. Dragomirova 11 $ 7000

Adress: st. Dragomirova, house 11
rooms: 1
bedrooms: 1
w.c.: 1
floor: 28
S: 160м2
District: Pechersky
ID: 3584

One-bedroom apartment, Pecherskiy district, st. Ivana Kudri 26 $ 1600

Adress: st. Ivana Kudri, house 26
rooms: 2
bedrooms: 1
w.c.: 2
floor: 12
S: 83м2
District: Pechersky
ID: 3583

Four-room apartment, Shevchenkovskiy district, st. Kostel’naya 6 $ 1800

Adress: st. Kostel'naya, house 6
rooms: 4
bedrooms: 3
w.c.: 2
floor: 2
S: 96м2
District: Shevchenkiy
ID: 3582

Two-bedroom apartment, Pecherskiy district, blvd. Lesi Ukrainki 7 V $ 2500

Adress: blvd. Lesi Ukrainki, house 7 V
rooms: 3
bedrooms: 2
w.c.: 1
floor: 25
S: 85м2
District: Pechersky
ID: 3581

One-bedroom apartment, Shevchenkovskiy district, st. Degtyarevskaya 10 $ 1000

Adress: st. Degtyarevskaya, house 10
rooms: 2
bedrooms: 1
w.c.: 1
floor: 3
S: 47м2
District: Shevchenkiy
ID: 3580

One-bedroom apartment, Pecherskiy district, blvd. Lesi Ukrainki 7 V $ 2000

Adress: blvd. Lesi Ukrainki, house 7 V
rooms: 2
bedrooms: 1
w.c.: 1
floor: 24
S: 54м2
District: Pechersky
ID: 3579

One bedroom apartment, Goloseevskiy district, st. Antonovicha 74 $ 1000

Adress: st. Antonovicha, house 74
rooms: 2
bedrooms: 1
w.c.: 1
floor: 16
S: 48м2
District: Holosiivskyi
ID: 3578

One-bedroom apartment, Pecherskiy district, st. Panasa Mirnogo 17 $ 1800

Adress: st. Panasa Mirnogo, house 17
rooms: 2
bedrooms: 1
w.c.: 2
floor: 10
S: 107м2
District: Pechersky
ID: 3577

Two-bedroom apartment, Podol’skiy district, st. Vyshgorodskaya 45 $ 1010

Adress: st. Vyshgorodskaya, house 45
rooms: 3
bedrooms: 2
w.c.: 2
floor: 14
S: 87м2
District: Podolsky
ID: 3576
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 finish »